Dolgozattémák A Görög matematika címû órához
(2003. tavaszi félév)
A dolgozatok formai követelményei:
 
 • Terjedelem: kb. 5 A4-es oldal.
 • Formátum: nyomtatott (vagy gépelt). Sem kézzel írt dolgozatot, sem puszta fájlt nem tudok elfogadni.
 • Elsõ oldalon szerepeljen a szerzõ neve, szakja, évfolyama, valamint a dolgozat címe és a megírás dátuma.
 • Irodalomjegyzék: a felhasznált forrásokat és a hivatkozott mûveket kérem pontosan megjelelölni (akkor is, ha internet címrõl van szó).
 • Tartalmi követelmények:

  A dolgozat célja egy adott téma önálló feldolgozása. Ha másodlagos forrásokat (pl. matematikatörténeti témájú könyveket vagy cikkeket) használtok, akkor egyrészt tegyétek világossá, hogy mibõl dolgoztok, másrészt pedig ne ragaszkodjatok a felhasznált szöveg gondolatmenetéhez, hanem értékelõ módon, kritikusan dolgozzatok vele. Tartsátok szem elõtt, hogy egy ilyen dolgozatban elsõsorban nem a "tények" és kronológiai adatok felsorolása a cél, hiszen azt már megtették sokan mások, hanem egy téma kapcsán az önálló gondolataitok, ötleteitek és véleményetek bemutatása. Ezen kívül próbáljatok egy tartalmilag egységes, összefogott dolgozatot írni.

  A dolgozat leadása:

  A dolgozatokat a szobámban (6.60) vagy a tanszéki titkárságon (6.56) lehet leadni. Én szerdánként 10 és 16 óra között vagyok bent, ekkor lehet a dolgozatokat megvédeni és a jegyet beíratni.
  Leadási határidõ: 2003. június 18. (A határidõ után érkezõ dolgozatokat csak indokolt esetben fogadom el, és a késést mérlegelem az értékelésnél.)

  Dolgozattémák:

  Segítségként megadok néhány választható témát az alábbiakban, rövid ismertetéssel.
  Természetesen arra is van lehetõség, hogy ezektõl eltérõ (de az óra anyagához kapcsolódó) témában írjatok dolgozatot, de ebben az esetben azt kérem, hogy a választott témát egyeztessétek velem e-mailben. A téma kiválasztásánál a fenti tartalmi követleményeket vegyétek figyelembe. Ha az ajánlott témák közül választotok egyet, akkor azt nem kell velem egyeztetni, de a más témából írt dolgozatot csak akkor fogadom el, ha a dolgot megbeszéltük.

  Az e-mail címem: kutrovatz@hps.elte.hu
   

  Ajánlott témák (a lista még bõvülhet!):

  A püthagóreusok számfogalma
  Zénón: Nem létezik a "sok"
  Zénón: Nincs mozgás
  Platón: A (matematikai) tudás mint visszaemlékezés
  Platón: A matematika szerepe az ideális államban
  Platón: Parmenidész és az Egy
  Platón: Matematika Timaiosz mitologikus világában
  Arisztotelész: A mennyiségek tudománya
  Arisztotelész: A matematikai objektumok természete
  Arisztotelész: Érvek a végtelen létezése ellen
  Az Elemek és a párhuzamosság
  Arányelmélet az Elemekben
  A páros-páratlan tana
  Az irracionálisok elmélete az Elemekben
  A véges mennyiségek matematikája
  Tetszõleges téma az Elemek alapján
  A szöveges matematika
  Rényi Hippokratészrõl
  Rényi Arkhimédészrõl