Platón: A (matematikai) tudás mint visszaemlékezés

Háttér: Platón (ie. 427-348) az ókori görög kultúra egyik legnagyobb hatású gondolkodója volt. Gondolkodása rányomta a bélyegét a nyugati filozófia késõbbi fejlõdésére, olyannyira, hogy egy híres huszadik századi filozófus szerint "a nyugati filozófia története nem más, mint Platónhoz fûzött lábjegyzetek sorozata" (A.N. Whitehead). Az általa megalapított Akadémia a történelem leghosszabb ideig mûködõ iskolájának bizonyult - ennek kapuja fölött a következõ felirat állt: "Ne lépjen be ide az, aki nem ért a geometriához". Platón Akadémiáján valóban sok kitûnõ matematikus tevékenykedett - pl. Theaitétosz, Eudoxosz -, akik munkásságukkal nagyban hozzájárultak Eukleidész Elemek címû mûvének születéséhez.
A matematikával kapcsolatos platóni felfogás komoly szerepet játszott az érett görög matematika képének kialakulásában, és lefektette egy olyan matematikafilozófiai "iskola" alapjait, amely mind a mai napig egyike a legsikeresebbeknek a matematika filozófiai megközelítései közül. Ez a felfogás elválaszthatatlan Platón filozófiájának egészétõl, ezért mi csak bizonyos vontkozásain keresztül próbájuk feldolgozni.

Feladat. A Menón címû dialógusban egy matematikai okoskodáson alapuló érvet olvashatunk annak alátámasztására, hogy minden tudás végeredményben visszaemlékezés. Olvasd el az érvet (lehetõleg a teljes dialógussal együtt), és próbáld meg feldolgozni. Lehetséges szempontok: Értékeld a józan ész, illetve a matematika szempontjából. Hogyan tudnád összefoglalni azt az álláspontot, amelyek az igazolására Platón felhozta ezt az érvet? Mik a tárgyalt probléma történeti gyökerei, és mi a jelentõsége? Szerinted milyen következményei lehetnek az ismeretett felfogásnak a matematikára, vagy a matematika-képünkre nézve?
Tipp: Segítségedre lehet, ha összeveted a Phaidón címû dialógus egyik érvével, amely az egyenlõség fogalmát járja körül.

Forrás:

A dialógus: Platón összes mûvei (Európa, 1984), 1. kötet, 643-724. oldal
Az érv: 81c-87b (673-692. oldal).
+ A Phaidón gondolatai az egyenlõségrõl: Platón összes mûvei (Európa, 1984), 1. kötet, 74a-75d (1048-1052. oldal).

Ajánlott segédirodalom:

A többi Platón-dialógus, valamint
Taylor, A.E.: Platón (Osiris, 1997), illetve
bármilyen átfogó filozófiatörténeti munka.