Rényi Hippokratészrõl

Háttér: Rényi Alfréd, a neves magyar matematikus érdeklõdött a matematika története és filozófiája iránt. Azokat az írásait, melyekben a matematikával és a matematika történetével kapcsolatos nézeteit játékosan, képzelt dialógusok formájában fejtette ki, azóta számos nyelvre lefordították, és ezek világszerte ismertek és közkedveltek a matematikatanárok körében. Kettõ közülük ókori színen, görög földön játszódik.
A "Dialógus a matematikáról" címû írásban Hippokratészt, a neves -5. századi matematikust (aki nem azonos az ugyanezt a nevet viselõ orvossal) kérdezgeti Szókratész (egy platóni dialógus mintájára) arról, hogy mi a matematika, és a beszélgetés során ezt a kérdést alaposan körüljárják.

Feladat:

Dolgozd fel a dialógust a matematikatörténet szempontjából! A következõ szempontok segítségedre lehetnek:

 • Milyen nézetek körvonalazódnak a dialógusban? Vajoni a szerzõ véleménye a vitatott kérdésrõl?
 • Hogyan támasztja alá a véleményét a szerzõ a képzelt történeti beszámoló segítségével?
 • Történetileg mennyire hiteles a dialógus? Vannak-e olyan pontok, ahol a szerzõ anakronizmust követ el, vagyis az adott korban ismeretlen eredményeket ismertnek tételez fel, vagy olyan gondolkodási stílust kölcsönöz a szereplõinek, melyek idegenek a valódi történelmi kortól? Ha igen, akkor ezt vajon szándékosan teszi-e (és ha igen, akkor mi a célja ezzel)?
 • Mit gondolsz, jól választotta-e meg a témát a szerzõ? Az adott történeti helyszín mennyire alkalmas arra, hogy a kifejett nézeteknek keretül szolgáljon?
 • Mi a véleményed magáról a módszerrõl? Minek a kifejezésére alkalmas szerinted egy képzelt dialógus, mennyire hatékony?
 • Neked mik a nézeteid a tárgyalt kérdésekrõl? Ha egy ilyen dialógust "kellene" írnod, milyen matematikatõrténeti helyszínt választanál neki, és miért pont azt?

 • Figyelem: A feldolgozott dialógus mellett mindenképpen meg kell nézni (legalább) egy olyan általános matematikatörténeti mûvet is, amelybõl (lehetõség szerint) hiteles képet kaphatunk az adott korról/matematikusról. (Lásd az ajánlott segédirodalom címszó alatt.)
  Hasznos lehet ezek kívül egy valódi Platón-dialógus elolvasása is, hiszen Rényi ennek mintájára alkotta meg ezt az írását.

  Forrás:

  Rényi: Dialógusok a matematikáról (Typotex, 1994), vagy pedig
  Rényi: Ars mathematica (Magvetõ, 1973)

  Ajánlott segédirodalom:

  van der Waerden, B. L.: Egy tudomány ébredése (Gondolat, 1977)
  Sain M.: Nincs királyi út! (Gondolat, 1986)
  stb.

  valamint: Platón összes mûvei (Európa, 1984)