Oktaeder logo Szabadon vagy kötelezően választható társadalomtudományi/nem természettudományi/közismereti/értelmiségképző tárgy


 
Newton
Ajánlott szakok: matematika, fizika, csillagászat, kémia (kredites, BSc és MSc)
Kód: xxxn9810
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Kutrovátz Gábor, egy. adjunktus
Szegedi Péter, egy. docens
Zemplén Gábor, mb. előadó

Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

 
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
Newton 
Heti 2 órás TUDOMÁNYTÖRTÉNETi előadás.
 Előadók:
Kutrovátz Gábor
Szegedi Péter

Zemplén Gábor
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 

Helye: Déli Tömb 0-817 Ideje: hétfő 16:00-17:30
 
Ajánlás:
Elsősorban matematika, fizika, csillagászat és kémia szakos hallgatóknak ajánljuk, de részt vehet mindenki, aki érdeklődik a modern tudomány létrejöttében döntő szerepet játszó tudós iránt.
Előismeretek:
A kurzus bármilyen természettudomány-szakos hallgató számára követhető, különösebb előismeretekre nincsen szükség.
Számonkérés:
A vizsgazárthelyi eredményén szóban lehet javítani.
Tematika:
A kollégium célja hogy bemutassa a tudomány történetének legnagyobb alakját a XX. századi kutatások fényében. Várható tematika:

 1-2. febr. 10-17. A tudományos forradalom. {K. G.}
 3. febr. 24. Korai filozófiai-teológiai kérdések: arianizmus, korpuszkularizmus, a testek tulajdonságai, út az alkímiához 1. {Sz. P.}
 4. márc. 3. Newton korai munkássága {Z. G.}

 5. márc. 10. Korai matematika eredmények: kvadratúrák, binomiális tétel, fluxiók {K. G.}
 6. márc. 17. Newton vitái optikai kérdésekről {Z. G.}
 7. márc. 24. Korai filozófiai-teológiai kérdések: arianizmus, korpuszkularizmus, a testek tulajdonságai, út az alkímiához 2. {Sz. P.}
 8-10. márc. 31-ápr. 14. A Principia: korai mechanikai- és bolygómozgás vizsgálatok; a könyv születésének körülményei; a természetfilozófiai módszer (matematika, indukció, erő, az alkalmazások módja); az axiomatikus felépítés (a definíciók, törvények, megjegyzések elemzése, a világ rendszerének - bolygómozgás, tömegvonzás - bemutatása). A mű hatása a tudományra.
11. ápr. 28. Newton késői tevékenysége: közgazdaság és teológia {Sz. P.}
12 máj. 5. A newtonianizmus {K. G. és Z. G.}
13. máj. 12. vizsgazárthelyi 

Irodalom:
Newton: A Principiából és az Optikából. Levelek Bentleyhez (Kriterion, Bukarest 1981)
Newton: A világ rendszeréről (Magyar Helikon, Budapest 1977)
Newton: Válogatott írásai (Typotex, Budapest 2003) - válogatás az előző két kötetből
 • Ajánlott irodalom:
  • Vekerdi L.: Így élt Newton (Móra, Budapest 1977) 
  • P. Strathern: Newton (Elektra, Budapest 2001)
  • Sz. I. Vavilov: Newton (Szikra, Budapest 1948)
  • James Gleick: Isaac Newton (Pantheon, New York 2003)
  •  R. S. Westfall: Never at rest: a biography of Isaac Newton (Cambridge 1980)
  • Isaaci Newtoni Opera quae exstant Omnia. Commentariis illustrabat Samuel Horsley. 5 vols. (London 1779-85)
  • P. and R. Wallis: Newton and Newtoniana 1672-1975. A Bibliograpy (Dawson 1977)
  • J. D. Bernal: A fizika fejlődése Einsteinig (Gondolat-Kossuth, Budapest 1977)
  •  Gerald Holton: Thematic Origins of Scientific Thought. Kepler to Einstein (Harvard Univ. Press, Cambridge 1973., 1974)
  • A. Koyré: Newtonian Studies (Harvard Univesity Press, Cambridge, Mass. 1965)
  • A. Rupert Hall: Newton, his Friends and his Foes (Variorum, Aldershot 1993)
  •  R. Palter: The Annus Mirabilis of Sir Isaac Newton 1666-1996 (MIT, Cambridge, Mass. 1970)
  • I. B. Cohen: Introduction to Newton’s “Principia” (Cambridge University Press, Cambridge 1971)
  • J. W. Herivel: The Background to Newton’s “Principia”. A study of Newton’s dynamical researches in the years 1664-84 (Clarendon, Oxford 1965)
  • Isaac Newton: The Principia (University of California Press, Berkeley 1999)
  • R. S. Westfall: Force in Newton’s Physics. The science of dynamics in the seventeenth century (Macdonald, London 1971)
  • E. McMullin: Newton on Matter and Activity (University of Notre Dame 1978)
  • I. Bernard Cohen: The Newtonian Revolution with illustrations of the transformation of scientific ideas (Cambridge University Press 1980)
  •  Sir Isaac Newton: Optics, or a treatise of the reflections, refractions, inflections & colours of light (Dover, New York 1952)
  • A. R. Hall: Philosophers at War: the quarrel between Newton and Leibniz (Cambridge University Press, Cambridge 1980)
  • J. Edleston: Correspondence of Sir Isaac Newton and Professor Cotes, including letters of other eminent men (London 1850)
  • A Leibniz-Clarke levelezés (L'Harmattan, Budapest 2005)
  • D. Castillejo: The Expanding Force in Newton’s Cosmos; as shown in his unpublished papers (Madrid 1981)
  •  B. Hessen: The Social and Economic Roots of Newton's "Principia". Újra kiadva in: Science at Cross Roads (Frank Cass and Co. Ltd., London 1971)
  •  R. K. Merton: Válogatás tudásszociológiai és tudományszociológiai írásaiból. Szociológiai Füzetek 12 1976
  • G. Freudenthal: Atom and Individual in the Age of Newton (Reidel, Dordrecht 1986)
  Az órákon kivetített fóliák:
  Az óra címe: A színes fóliák (pdf) Nyomtatóbarát verzió (pdf)
  A tudományos forradalom 1. newton_01.pdf newton_01_ff.pdf
  A tudományos forradalom 2. newton_02.pdf newton_02_ff.pdf
  Newton élete, munkássága, kéziratai, kora és vallási környezete. Newton_03.pdf Newton_03ff.pdf
  Newton optikai munkássága 1. newton_04.pdf newton_04_ff.pdf
  Newton matematikai munkássága newton_05.pdf newton_05_ff.pdf
  Newton optikai munkássága 2. newton_06.pdf newton_06_ff.pdf
  Newton korai teológiai, filozófiai és alkímiai nézetei Newton_07.pdf Newton_07ff.pdf
  A Principia korai előzményei, születésének körülményei, filozófiai szabályai, természetfilozófiai módszere, felépítése Newton_08.pdf Newton_08ff.pdf
  A Principia jelentősége, hatása 1. Newton_09.pdf Newton_09ff.pdf
  A Principia hatása 2. Közgazdaság és teológia Newton_10.pdf Newton_10ff.pdf
  A newtonianizmus newton_11.pdf newton_11_ff.pdf
       
       
       
  Hírek, információk:

   

   

  Utolsó felfrissítés: 2014. május 5.