Oktaeder logo Kötelezõ társadalomtudományi tárgyak


 
Fejezetek a matematika történetébõl 1.
Ajánlott Szakok: nincs kikötés
Kód:
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Elõadó Kutrovátz Gábor, tanársegéd 
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 
Elõismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 
 
 
 
 
 

Fejezetek a matematika történetébõl 1.
Heti 2 órás elõadás, amely TUDOMÁNYTÖRTÉNET elõadásként vehetõ fel.
 Elõadó: 
Kutrovátz Gábor 
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 

HELYE: 7.14 IDEJE: szerda, 16.00-17.30
 
Ajánlás:
Minden kedves érdeklõdõ számára.
Elõismeretek:
Elõismeret az órák hallgatásához és megértéséhez nem szükséges.
Számonkérés:
A jegyszerzés feltétele egy 5-6 oldal terjedelmû beadandó dolgozat megírása az elõadóval elõre egyeztetett témából. A lehetséges témák listája már olvasható, bár még bõvülni fog. A dolgozatot a vizsgaidõszak során egy kedélyes beszélgetés keretei között meg kell védeni.
Tematika:
A félév során a matematika ójkori és középkori fejlõdését szeretnénk áttekinteni. Szó esik: 
  • Az egyiptomi matamatikai forrásokról és ismert eredményekrõl.
  • A mezopotámiai és bablilóniai matematikai emlékekrõl.
  • Az õkori és középkori Kína matematikájáról
  • A görög matematika kibontakozásáról, az elsõ utalásoktól Eukleidészig.
  • A görög matematikai érett korszakáról, a nagy görög matematikusokról.
  • Az indiai matematika hatásáról az európai matematikai tradícióra.
  • Az ókori matematika hanyatlásáról és az európai középkori matematika felemelkedésérõl.
  • Az iszlám birodalom matematikájának szerepérõl az európai hagyományban.
  • A matematika reneszánszáról a reneszánsz korban, az újkor kapujában.
Irodalom:
         Euklidész: Elemek (Gondolat, 1983)  
         Sain M.: Nincs királyi út! (Gondolat, 1986)  
         Filep L.: A tudományok királynõje (Typotex, 1997) 
         Vekerdi L.: A matematikai absztrakció történetébõl (Kriterion, 1972)  
         Neugebauer, O.: Egzakt tudományok az ókorban (Gondolat, 1984)  
         van der Waerden, B. L.: Egy tudomány ébredése (Gondolat, 1977)  
         Szabó Á.: A görög matematika kibontakozása (Magvetõ, 1978)  
         Szabó Á.: A görög matematika (Magyar Tudománytörténeti Intézet, 1997) 
         Tóth Imre: Isten és geometria (Osiris, 2000) 
         Juskevics, A. P.: A középkori matematika története (Gondolat, 1982) 
         Freud Róbert (szerk.):Nagy pillanatok a matematika történetében (Gondolat, 1981) 
         Rényi A.: Dialógusok a matematikáról (Typotex, 1994)  
         Simonyi K.: A fizika kultúrtörténete (Gondolat, 1978 vagy Akadémiai, 1998) 
Ajánlott irodalom:
 

Hirek, információk:
A vizsgaidõszakban dolgozatok leadása/jegybeiratás: szerdánként 10.00-16.00.
A dolgozatok leadási határideje: Január 17.
Utolsó felfrissítés: 2000. december 11.
 
 
 
 
 `