Oktaeder logo Kötelezõ társadalomtudományi tárgyak


 
Tudománytörténet
Ajánlott Szakok: nincs kikötés
Kód:
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Elõadó Kutrovátz Gábor, tanársegéd
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Zemplén Gábor, megbízott elõadó
Elõismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 

Tudománytörténet
Heti 2 órás elõadás, amely TUDOMÁNYFILOZÓFIA elõadásként vehetõ fel.
 Elõadók:
Kutrovátz Gábor, Zemplén Gábor
 

HELYE: 0.89 IDEJE: szerda, 17.30-19.00
 
Ajánlás:
Minden érdeklõdõ számára.
Elõismeretek:
Elõismeret az órák hallgatásához és megértéséhez nem szükséges.
Számonkérés:
Késõbbi megbeszélés alapján.
Tematika:
A kurzus során kiragadott tudománytörténeti epizódokkal foglalkozunk. Célunk, hogy ezen "pillanatfelvételek" alapján  képet nyújtsunk egyfelõl a tudományról mint történeti jelenségrõl (hogyan változott a tudományos gondolkodás a történelem során), másfelõl a tudománytörténetrõl mint egy sajátos kutatási területrõl (hogyan szokás és hogyan érdemes a tudományt történeti szempontból vizsgálni). A választott témák egy-egy rövid, magyar nyelvû szöveghez kapcsolódnak. Ezeket elérhetõvé tesszük a hallgatóság számára, és elvárjuk, hogy a hallgatók hétrõl hétre elõre elolvassák az éppen tárgyalásra kerülõ szöveget. Az órákon a hallgatóság aktív közremûködésére számítunk. A témák listája az alábbi címen olvasható: http://hps.elte.hu/courses/tudtort/tudtort03.html
Irodalom:
Ajánlott irodalom:

Hirek, információk:
Az óra részletesebb honlapja: http://hps.elte.hu/courses/tudtort/tudtort03.html
Elsõ alkalom: 2003. február 19.
Utolsó felfrissítés: 2003. február 17.