Oktaeder logo Kötelezõ társadalomtudományi tárgyak


 
Tudományfilozófia
Ajánlott szakok: nincs kikötés
Kód: xxxn9814
Heti óraszám: 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Elõadók: Kutrovátz Gábor, tanársegéd
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Zemplén Gábor , meghívott előadó
BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
Elõismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 

Tudományfilozófia (xxxn9814)
Heti 2 órás kurzus, amely TUDOMÁNYFILOZÓFIA elõadásként vehetõ fel.

 Elõadók:
Kutrovátz Gábor
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék,
Zemplén Gábor, meghívott előadó
BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

 

.
HELYE: ÉT 0.89 IDEJE: csütörtök 16.00-17.30
 
Ajánlás:
Minden kedves érdeklõdõ számára.

Elõismeretek:
Elõismeret az órák hallgatásához és megértéséhez nem szükséges.

Számonkérés:

A jegyszerzés feltétele a félév végén egy zárthelyi dolgozat megírása.

 
Tematika:
Szemben a tudományfilozófiáról tartott órák többségével, a kurzus elsősorban nem időrendi vagy szerző-központú tárgyalásmódot alkalmaz, hanem tematikusan próbálja áttekinteni a 20. sz-i tudományfilozófia fejlődésének legfontosabb problémáit. Tervezett témák:
 
 1. A tudomány mint ismeretelméleti probléma
  A tudás fajtái és forrásai, a tudományos tudással szemben támasztott nyelvi követelmények
 2. Következtetések a tudományban
  Indukció, dedukció, esettanulmányok
 3. Igazolás és cáfolás a tudományban
  Verifikacionista és falszifikacionista modellek, a tapasztalati alap problémája, aluldetermináltság
 4. A tudományos magyarázat elméletei
  Módszertani egység/kettősség, a fedőtörvény-modell, a természeti törvény fogalma
 5. Redukció a tudományban
  Diszciplínák, elméletek egymás közti viszonya, a tudomány egységének problémája
 6. A tudományos nyelv és a valóság viszonya
  Instrumentalizmus és realizmus, a realizmus különböző felfogásai
 7. Tudományfejlődés-elméletek
  A tudományos tudás gyarapodásának különböző megközelítései
 8. Tudományfilozófiai naturalizmus
  Normatív és deskriptív megközelítések, a tudományos megismerés tudományos magyarázatai
 9. A tudomány mint gyakorlati tudás
  A tudomány hétköznapjai, a tudástermelés kulturális gyakorlata
 10. A tudomány mint társas tudás
  A tudományos tevékenység közösségi jellege, szociológiai tanulságok
 11. A tudományháború
  Ütközés a klasszikus és az újabb tudományképek között

 


Irodalom:
Forrai G. – Szegedi P. (szerk.): Tudományfilozófia szöveggyűjtemény. Budapest, Áron Kiadó, 1999.
Laki János (szerk.): Tudományfilozófia. Budapest, Osiris, 1998.
Karl Popper: A tudományos kutatás logikája. Budapest, Európa kiadó, 1997.
Lakatos Imre:
Lakatos Imre tudományfilozófiai írásai. Budapest, Atlantisz, 1997.
Thomas Kuhn:
A tudományos forradalmak szerkezete, Budapest: Gondolat, 1984.
Paul Feyerabend: A módszer ellen. Atlantisz Kiadó, 2002.
Altrichter Ferenc (szerk.):
A Bécsi Kör filozófiája. Bp. Gondolat 1972.
Polányi Mihány: Személyes tudás I-II. Úton egy posztkritikai filozófiához. Budapest: Atlantisz Könyvkiadó. 1994
Polányi Mihály filozófiai írásai. I-II.  Budapest: Atlantisz Könyvkiadó. 1992.


Hirek, információk:
Az első zh "Tudományfilozófia" tárgyból a vizsgaidőszak első hetében, az óra időpontjában és helyszínének környékén lesz. (Tehát május 24, 16.00, ÉT 0.89). A második és harmadik zh időpontjai: június 5 (kedd) 14.00, június 19 (kedd) 14.00; a helyszín az óra helyszíne. A három dolgozat közül elegendő egyet (sikeresen) megírni - aki nem biztos benne, hogy elsőre sikerül, az jöjjön a korábbi időpontokra, hogy még tudjon javítani. :)

A zh sikeres megírása megajánlott jegyet eredményez, melyet a vizsgaidőpontokban lehet beíratni. Az ETR-en meghirdetendő vizsgaidőpontok csak a megajánlott jegyek beíratására szolgálnak, szóbeli vizsga a tárgyból nem lehetséges.


A MÁSZ-os dolgozatok eredményei
Utolsó felfrissítés: 2007. június 8.