Oktaeder logo Kötelezõ társadalomtudományi tárgyak


 
Tudományfilozófiai szövegek elemzése
Ajánlott Szakok: nincs kikötés
Kód: xxxn9815
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Elõadó Kutrovátz Gábor, tanársegéd
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Elõismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 

Tudományfilozófiai szövegek elemzése (xxxn9815)
Heti 2 órás elõadás, amely TUDOMÁNYFILOZÓFIA kurzusként vehetõ fel.
 Elõadó:
Kutrovátz Gábor
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 

HELYE: kémia épület 059 IDEJE: szerda 18.00-19.30
 
Ajánlás:
Minden komolyan érdeklõdõ számára. 
Elõismeretek:
Nem szükséges. 
Számonkérés:
Egy kiválasztott szöveg ismertetése (kb. 20 perc) a félév során egy alkalommal, valamint aktív részvétel az órákon kibontakozó beszélgetésekben, vitákban.
Tematika:
A kurzus során néhány fontos tudományfilozófiai szöveget fogunk elemezni. Egy alkalommal egy szöveg kerül sorra, melyet azonban két résztvevõ is ismertet, két különbözõ szempontból, egymással lehetõleg vitatkozva. Ezek az ismertetések alapot adnak arra, hogy az óra fennmaradó részében a szeminárium minden résztvevõje bekapcsolódhasson a vitába. A kurzus célja, hogy a beszélgetések segítségével megismerkedjünk néhány jelentõs tudományfilozófiai problémával és megközelítéssel.
Irodalom:
    A megvitatásra kerülő szövegek:
1. Martin Heidegger: „Mi a metafizika?” 
    In: Heidegger: „…költõien lakozik az ember…”. Budapest–Szeged: T-Twins/Pompeji. 1994.13-33. oldal
2. Rudolf Carnap: „A metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén keresztül”
    In: Forrai G. - Szegedi P. (szerk.): Tudományfilozófia szöveggyûjtemény. Budapest, Áron Kiadó, 1999. 9-25. oldal.
3. Moritz Schlick: „Az ismeret fundamentumáról"
In: Forrai G. - Szegedi P. (szerk.): Tudományfilozófia szöveggyûjtemény. Budapest, Áron Kiadó, 1999. 26-?. oldal.
4. Karl Popper: A tudományos kutatás logikája. I. rész („Bevezetés a tudomány logikájába”)
In: Popper: A tudományos kutatás logikája. Budapest, Európa kiadó, 1997. 29-69. oldal.

5. Thomas Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete. 3, 4, 9, 10. fejezet.

In: Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete. Osiris, 2000. 36-54, 100-141. oldal.

6. Polányi Mihály: „A hallgatólagos következtetés logikája"

In: Forrai G. - Szegedi P. (szerk.): Tudományfilozófia szöveggyûjtemény. Budapest, Áron Kiadó, 1999. ?. oldal.
7. Lakatos Imre: „A falszifikáció és a tudományos kutatási programok metodológiája”
IIn: Forrai G. - Szegedi P. (szerk.): Tudományfilozófia szöveggyûjtemény. Budapest, Áron Kiadó, 1999. ?. oldal.
8. Lakatos Imre: „A tudomány története és annak racionális rekonstrukciói”
In: Miklós Tamás (szerk.): Lakatos Imre tudományfilozófiai írásai. Budapest, Atlantisz. 1997. 65-128 o.
9. Paul Feyerabend: „Tudomány egy szabad társadalomban”
In: Laki János (szerk.): Tudományfilozófia. Budapest, Osiris, 1998. 153-169. oldal.
10.  David Bloor: „A tudásszociológia erõs programja”
In: Forrai G. - Szegedi P. (szerk.): Tudományfilozófia szöveggyûjtemény. Budapest, Áron Kiadó, 1999. 427-445. oldal.

Hirek, információk:
 
Az április 25-i óra elmarad
Utolsó felfrissítés: 2007. április 11.