Oktaeder logo Kötelezõ társadalomtudományi tárgyak


 
Problems in Philosophy of Science and Philosophy of Science
Ajánlott Szakok: nincs kikötés
Kód:
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Elõadók Kurzusszervező: Kutrovátz Gábor, tanársegéd
Előadók: TBA
Elõismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 

Problems in Logic and Philosophy of Science
Heti 2 órás elõadás, amely TUDOMÁNYFILOZÓFIA elõadásként vehetõ fel.

 Elõadók:
Kurzusszervező: Kutrovátz Gábor, tanársegéd
Előadók: TBA

 

HELYE: késõbb derül ki IDEJE: kedd 14.00-16.00
 
Ajánlás:
Minden érdeklõdõ számára.

Elõismeretek:
Szükségeltetik az angol nyelv megértési képessége.

Számonkérés:
A jegyszerzés feltételei a hallgató és az általa választott oktató közti megegyezés tárgyát képezik. 

Tematika:
A kurzus célja, hogy bevezetést nyújtson a huszadik század tudományfilozófiájának és kognitív tudományának néhány alapproblémájába. A kurzus oktatása angol nyelven történik. Az órákat különbözõ oktatók tartják, akik különbözõ témákat érintenek. (A sorra kerülõ témák listája késõbb kerül meghirdetésre.) A hallgatók a félév során kiválaszthatják azt a számukra szimpatikus oktatót, akinél (az általa bemutatott témából) jegyet szeretnének szerezni. A jegyszerzés módját közös megegyezés alapján állapítjuk meg.

Irodalom:

Ajánlott irodalom:


Hirek, információk:

Nagyjából összeállt egy előzetes órarend, de ez még nem teljes. Az alábbiakban megadom az egyes órák időpontját, előadóját és címét. Az itt dátomokhoz kötött órák mindegyike kedden 14.00-16.00 időpontban lesz.


1. Március 9. Vojko Strahovnik (University of Ljubljana): "Moral particularism and moral intuition(ism)"

Megjegyzés: Vojko Strahovnik a ljubljanai egyetem végzős hallgatója, aki egyetlen előadást fog tartani a fent megadott címen. Az előadás témájának rövid összefoglalását lásd a fenti linken (strahovnik.doc).


2. Március 16, 23 + ??. Olga Markic (University of Ljubljana): "Philosophy and Cognitive Science"

Megjegyzés: Olga Markic a ljubljanai egyetem tanára, aki a fenti témában 4 előadást szeretne tartani a következő címeken:

"Mind and Brain"
"Philosophy of cognitive science"
"Cognitive modelling: symbol systems versus connectionism"
"Is free will an illusion?"

Minthogy itt-tartózkodásának időtartamába (márc. 15-26) két kedd esik, ezért szeretne ebben az intervallumban időpontokat találni két másik előadásának is. Ez ügyben az első óráján (márc. 16) lehet vele egyeztetni.


3. Április 20, 27. Ilie Parvu (University of Bucharest): "A Typological Approach to Scientific Theories", valamint "Kant and Cognitive Semantics" címeken fog előadást tartani.


4. ?? Lilia Gurova (New Bulgarian University): "The categorization debate in cognitive science"

Megjegyzés: Lilia Gurova látogatásának ideje, így az órák időpontjainak és számának kérdése még bizonytalan. Amint kiderülnek a részletek, értesítést küldök.


Kérdéseket a további részleteket illetően a kutrovatz@hps.elte.hu címen lehet feltenni.

Utolsó felfrissítés: 2004. március 9.