Oktaeder logo Kötelezõ társadalomtudományi tárgyak


 
Fejezetek a matematika történetébõl 2.
Ajánlott Szakok: nincs kikötés
Kód:
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Elõadó Kutrovátz Gábor, tanársegéd
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Elõismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 

Fejezetek a matematika történetébõl 2.
Heti 2 órás elõadás, amely TUDOMÁNYTÖRTÉNET elõadásként vehetõ fel.
 Elõadók:
Kutrovátz Gábor
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 

HELYE: 7.14 terem IDEJE: szerda, 18.00-19.30
 
Ajánlás:
Minden kedves érdeklõdõ számára.
Elõismeretek:
Elõismeret az órák hallgatásához és megértéséhez nem szükséges. Az elõadás az elõzõ félévben meghirdetett Fejezetek a matematika történetébõl 1. címû elõadástól függetlenül is felvehetõ, bár persze az elõzmények ismerete csak elõny lehet.
Számonkérés:
A jegyszerzés feltétele egy 4-6 oldal terjedelmû beadandó dolgozat megírása a felkínált témák valamelyikébõl. A lehetséges témák listája már olvasható. A dolgozatot a vizsgaidõszak során meg kell védeni
Tematika:
Ebben a félévben az újkori matematika fejlõdését próbáljuk meg végigkövetni, a modern természettudomány születésének korától e század elsõ feléig. Mivel a téma nem tekinthetõ át egyetlen lineáris történetként, a félév különbözõ matematikai problémák, területek fejezetekre bomló áttekintésére fog épülni. Ilyenek lesznek:
  • A matematika képe és problémái az újkor kezdetén
  • A geometria algebraizálódása
  • A valószínûségszámítás születése
  • A differenciálszámítás forradalma
  • A számelmélet fejlõdése és kérdései
  • Az analízis diadalútja
  • Új geometriai világok felfedezése
  • Absztrakció az algebrában
  • A halmazelmélet kialakulása
  • A matematika megalapozása: sikerek és kudarcok
Irodalom:
         Galilei, G.: Matematikai érvelések és bizonyítások (Európa, 1986)
         Newton, I.: A Principiából és az Optikából (Kriterion, 1981)
         Bolyai J.: Appendix (Akadémiai, 1952)
         Sain M.: Nincs királyi út! (Gondolat, 1986) 
         Filep L.: A tudományok királynõje (Typotex, 1997) 
         Vekerdi L.: A matematikai absztrakció történetébõl (Kriterion, 1972) 
         Rényi A.: Levelek a valószínûségrõl (Akadémiai, 1967 vagy Typotex, 1994)) ; 
                        Ars mathematica (Magvetõ, 1973) 
         Lánczos K.: A geometriai térfogalom fejlõdése (Gondolat, 1976) 
         Lakatos I.: Bizonyítások és cáfolatok (Typotex, 1998) 
         Davies, P. - Hersh, R.: A matematika élménye (Mûszaki, 1984)
         Simonyi K.: A fizika kultúrtörténete (Gondolat, 1978 vagy Akadémiai, 1998) 
Ajánlott irodalom:
 

Hirek, információk:
 Fogadóóráim a vizsgaidõszakban:

május 24 (csütörtök) 10 – 16 óra
június 18 (hétf?)  10 – 16 óra
június 22 (péntek)  10 – 16 óra
június 27 (szerda)  10 – 16 óra
július 4 (szerda)  10 – 16 óra

A dolgozatokat megvédeni a fenti idõpontokban lehet.
(Helyszín: 6.60 szoba.)

A dolgozatok leadási határideje: 2001. június 22, 16 óra

Dolgozatokat leadni a legbiztosabban a fenti fogadóórák idõpontjában lehet, illetve általában délelõttönként a tanszéki titkárságon (6.56 szoba), illetve a szobámban, ha éppen van ott valaki. Elektronikus formában dolgozatot nem fogadok el.
 

Utolsó felfrissítés: 2001. május 16..