A piramisokba kódolt matematika

Feltehetõleg mindenki találkozott már olyan érveléssel, amelyik azt próbálta kimutatni, hogy az ókori egyiptomi civilizáció jóval fejlettebb volt, mint azt gondolnánk, és hogy erre az egyik legerõsebb bizonyíték az az igen magas szintû matematikai tudás, amit a nagy Kheopsz-piramisba mint mérnöki konstrukcióba kódoltak bele az õsi építõmesterek. Egy ilyen érvelésnek a tömör, de részletes összefoglalása olvasható Várkonyi Nándor: A Sziriat oszlopai címû mûvében.

Feladat. Olvasd el figyelmesen az érvelést, majd értékeld! Döntsd el, hogy számodra meggyõzõek-e a felhozott érvek, és ha igen, akkor próbáld azokat megerõsíteni további érvekkel, ha pedig nem, akkor próbáld cáfolni õket! Mindezt természetesen elsõsorban a matematikai-matematikatörténeti ismereteid alapján kellene megtenned, illetve segítségül hívva a józan észt.

Irodalom

Az idézett mû:
Várkonyi Nándor: A Sziriat oszlopai (Magvetõ, 1972) - Benne a tárgyalt részlet: 85-89.oldal.
(A fejezetben a késõbbiek során ellenérveket is találhattok, melyekre ismét csak ellenérvek következnek: "Kheopsz" címû fejezet, 85-102. oldal)

Jó bevezetõt nyújt az egyiptomi matematikába (illetve ahogy azt "hivatalosan" ismerni véljük):
Neugebauer, O.: Egzakt tudományok az ókorban (Gondolat, 1984)

illetve:
van der Waerden, B. L.: Egy tudomány ébredése (Gondolat, 1977)

+ bármilyen, a vizsgálthoz hasonló érveket lehet találni (pl. különbözõ New Age folyóiratokban), és én minden jó példáért hálás vagyok (feltéve, ha elemezve kapom õket).