Cusanus a végtelenrõl

Nicolaus Cusanus (1401-1464) filozófus és tudós az elsõk között volt, akik a világ végteleségének gondolatával komolyan foglalkoztak (ellentmondva ezzel az arisztotelészi dogmának). Magyarul is megjelent mûvében, A tudós tudatlanságban azt állítja, hogy "a matematika segít bennünket a legjobban az isteni dolgok különbözõ területeinek megragadásában", és ennek megfelelõen matematikai érveléseket alkalmaz filozófiai-teológiai gondolatmenetek alátámasztására.

Feladat: A mû (és különösen az elsõ könyv) alapján próbáld meg összefoglalni azt a szerepet, amit Cusanus tulajdonít a matematikának az emberi gondolkodásban! Az érvelésekben felhasznált matematikai ismeretek milyen matematia-felfogásról tanuskodnak? Mennyire állja meg a helyét Cusanus felfogása a mai matematika tükrében? Milyen matematikai gondolatmenetekkel, tételekkel, bizonyításokkal lehet párhuzamba állítani a könyvben leírt érveket?