A matematika mint társadalmi konstrukció
 

David Bloor, az ún. tudásszociológiai irányzat egyik jeles képviselõje azt tartja, hogy a matematika, csakúgy mint bármely más tudomány, "társadalmi konstrukció", azaz a társadalmi viszonyok által felépített és meghatározott intézmény. Így a matematikára is alkalmazhatjuk a "tudásszociológia erõs programját", melyet a "Wittgenstein és Mannheim a matematika szociológiájáról" címû írásában a következõképpen jellemez:
 

Ha tehát Bloor ezt a programot akarja a matematikai vélekedésre/tudásra alkalmazni, akkor be kell tudnia bizonyítani, hogy a matematikai tudásunk elemei a társadalmi felépítéstõl függõ okokra vezethetõk vissza. Fent említett cikkében egy matematikatörténeti példával kívánja ezt alátámasztani. Állítása szerint a mezopotámiai-babiloni matematikában a ‘nulla’ fogalma különbözött attól, ahogyan mi gondolunk a ‘nullá’-ra, vagyis még a természetes számok sem objektívak, õk is a társadalmi berendezkedés függvényei. Érve a követlezõ:

Feladat: matematikatörténeti ismereteid és józan eszed alapján kritizáld ezt az érvet! Elfogadod, hogy a matematikai fogalmak a társadalmi szerkezet függvényei? Ha igen, hozz fel más példákat is e nézet alátámasztására! Ha nem, akkor mutasd ki, hogy hol hibás a fenti érv, valamint próbálj meg ellenpéldá(ka)t hozni a matematika történetébõl!

Javasolt források:

A fenti cikk teljes egészében olvasható: Magyar Filozófiai Szemle, 1995/?.

Bloor álláspontja részletesebben:
D. Bloor: "A tudásszociológia erõs programja". In: Tudományfilozófia szöveggyûjtemény. Szerk. Forrai G.-Szegedi P. Áron kiadó, 1999. (427-447. oldal)

A cikkben hivatkozott matematikatörténeti munka:
O. Neugebauer: Egzakt tudományok az ókorban. Gondolat, 1984. (Az idézet: 31. oldal)

A babiloni matematikáról hasonlóan jó összefoglalás:
B. L. van der Waerden: Egy tudomány ébredése. Gondolat, 1977.