Oktaeder logo Kötelezõ társadalomtudományi tárgyak ELTE


 
Lakatos Imre matematikafelfogása
- olvasószeminárium
Ajánlott Szakok: bármely szakosok számára ajánlott
Kód: xxxn9813
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: kötelezően választható tárgy (nem BSc)
szabadon választható kredit (BSc)
Elõadó Kutrovátz Gábor, tanársegéd
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

Cserne Katalin
BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

Elõismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 

Lakatos Imre matematikafelfogása - olvasószeminárium (xxxn9813)
Heti 2 órás elõadás, amely TUDOMÁNYFILOZÓFIA elõadásként vehetõ fel.

 Elõadók:
Kutrovátz Gábor
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

Cserne Katalin
BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék


 

HELYE: ÉT 0.100C terem IDEJE: kedd, 16.00-17.30
 
Ajánlás:
Minden érdeklõdõ számára.

Elõismeretek:
Nem szükséges.

Számonkérés:
Elolvasott szövegek órai ismertetése és aktív részvétel a vitákban.

Tematika:
A kurzus során Lakatos Imre, a híres magyar származású tudományfilozófus matematikával kapcsolatos felfogását vizsgáljuk meg. Lakatos nézeteit, melyeket főként az 1960-as években fejtett ki, a mai napig alapvetőnek tekintik, mint amelyek nagyban hozzájárultak a klasszikus matematikafilozófiai iskolák kiszabta keretek kritikájához és új megközelítések kialakulásához.

A kurzus szeminárium-jellegű, vagyis kis létszámú, ahol fontos az aktív részvétel és a termékeny párbeszéd. A félév során szövegeket elemzünk, melyeknek rövid ismertetése és megvitatása a hallgatóság feladata. A szövegolvasás és szövegismertetés, valamint az órai aktivitás egyben a jegyszerzés feltétele. A legfontosabb szöveg (Bizonyítások és cáfolatok) magyar nyelven könnyen hozzáférhető, de az elemzendő szövegek egy része csak angolul szerezhető meg - ezért angol olvasási készség erősen ajánlott.

A félév tervezett menete és az olvasmányok elosztása:

1.         Szeptember 12            A kurzus menetének megbeszélése, beszélgetés

2.         Szeptember 19            Kóstoló a Bizonyítások és cáfolatok világából

                                               K:        1. HG 26-30 és 194-196 o.

                                                           2. BC 21-30 o. (I. fejezet 1-3)

3.         Szeptember 26            Klasszikus matematikafilozófiai iskolák 1

                                               K:        MT 145-173 o.

                                               R:         1. LFM és MT 145-173 o.

                                                           2. IFM és MT 145-173 o.

4.         Október 3                   Klasszikus matematikafilozófiai iskolák 2

K:        BC 13-19 o. („A szerző bevezetése”)

                                               R:         FFM és MT 145-173 o.

5.         Október 10                 A felfogás gyökerei

                                               K:        BC 13-19 o. („A szerző bevezetése”)

                                               R:         1. TKL 31-59 o.

                                                           2. GI 59-68, 131-137, 142-151, 169-176, 200-207 o.

6.         Október 17                 Bizonyítások és cáfolatok 1

                                               K:        BC 31-59 o.

                                               R:         1. BC 31-46 o.

                                                           2. BC 46-59 o.

7.         Október 24                 Bizonyítások és cáfolatok 2

                                               K:        BC 59-90 o.

                                               R:         1. BC 59-77 o.

                                                           2. BC 77-90 o.

8.         November 7                Bizonyítások és cáfolatok 3

                                               K:        BC 91-126 o.

                                               R:         1. BC 91-109 o.

                                                           2. BC 109-126 o.

9.         November 14              Bizonyítások és cáfolatok 4

                                               K:        BC 127-156 o.

                                               R:         1. BC 127-141 o.

                                                           2. BC 141-156 o.

10.       November 21              Bizonyítások és cáfolatok 5

                                               K:        BC 157-183 o.

                                               R:         BC 157-183 o.

11.       November 28              Későbbi írások a matematikáról 2

                                               R:         1. BC 185-206 o. (Függelék I.)

                                                           2. BC 207-224 o. (Függelék II.)

12.       December 5                 Későbbi írások a matematikáról 3

                                               R:         1. IR

                                                           2. RE

13.       December 12               Későbbi írások a matematikáról 3

                                               R:         1. MAS 70-92 o.

                                                           2. MAS 93-103 o.


 (K: kötelező olvasmány; R: referátum)


Irodalom:

BC – Lakatos Imre: Bizonyítások és cáfolatok. Budapest: Gondolat, 1981. (Vagy Budapest: Typotex, 1998)

IRh – Lakatos Imre: ‘Végtelen regresszus és a matematika alapjai’ Publikálatlan kézirat. Fordította Kiss Olga. (Az IR magyar fordítása)

GI – Pólya György: A gondolkodás iskolája. Budapest: Gondolat, 1969.

TKL – Karl Popper: A tudományos kutatás logikája. Budapest: Európa, 1997.

MT – Reuben Hersh: A matematika természete. Budapest: Typotex, 2000.

HG – Hajós György: Geometria. Budapest: Tankönyvkiadó, 1991.

 

MSE – Imre Lakatos: Mathematics, Science and Epistemology. Philosophical Papers Volume 2. Eds. John Worrall and Gregory Currie. Cambridge University Press, 1980.

IR – Imre Lakatos: ‘Infinite Regress and the Foundations of Mathematics’ Pp. 3-23 in MSE.

RE – Imre Lakatos: ‘A renaissance of empiricism in the recent philosophy of mathematics?’ Pp. 24-42 in MSE.

WD – Imre Lakatos: ‘What does a mathematical proof prove?’ Pp. 61-69 in MSE.

MAS – Imre Lakatos: ‘The method of analysis-synthesis’ Pp. 70-103 in MSE.

PM – Paul Benacerraf, Hilary Putnam (eds.): Philosophy of Mathematics. Cambridge University Press, 1983.

LFM – Rudolf Carnap: ‘The logicist foundations of mathematics’ Pp. 41-52 in PM.

IFM – Arend Heyting: ‘The intuitionist foundations of mathematics’ Pp. 52-61 in PM.

FFM – Johann von Neumann: ‘The formalist foundations of mathematics’ Pp. 61-65 in PM.

 

A szövegek letölthetők a hps.elte.hu/~kutrovatz/lakatos könyvtárból.

 

Hirek, információk:

Első alkalom: szeptember 12.

Utolsó felfrissítés: 2006. szeptember 12.