Oktaeder logo Kötelező társadalomtudományi tárgyak


 
Kutatásmódszertan
Ajánlott Szakok: nincs kikötés
Kód: xxxn9819
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Kutrovátz Gábor, Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Zemplén Gábor, BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 

Kutatásmódszertan
Heti 2 órás előadás, amely TUDOMÁNYFILOZÓFIA kurzusként vehető fel.

 Előadó:
Kutrovátz Gábor
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Zemplén Gábor
BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
 

HELYE: BME IB ép. 025 IDEJE: kedd, 18.00-19.30
 
Ajánlás:
Minden kedves érdeklődő számára.

Előismeretek:
Előismeret az órák hallgatásához és megértéséhez nem szükséges.

Számonkérés:

A jegyszerzés feltétele a félév közepén és végén egy-egy zárthelyi dolgozat megírása. A dolgozat alapján születő megajánlott jegyen egy később megadandó módon lehet javítani.


Tematika:
A tárgy a tudományos kutatás módszertani problémáinak témaköreit tekinti át tematikus módon. A tervezett témák

Követelmények:

 1. 1.       Bevezetés

 2. 2.       Magyarázat és megértés

 3. 3.       Előrejelzés

 4. 4.       Tapasztalat és elmélet viszonya

 5. 5.       Holizmus, aluldetermináltság

 6. 6.       Realizmus, instrumentalizmus

 7. 7.       Okság és szabályszerűség

 8. 8.       Kísérlet és megfigyelés

 9. 9.       Elmélet, tesztelés, mérés a társadalomtudományban

 10. 10.   A tudományfejlődés-elméletek

 11. 11.   Demarkáció

 12. 12.   ZH

 


Ajánlott irodalom:

 • Fehér Márta: A tudományfejlődés kérdőjelei Akadémiai, 1983.

 • Forrai G., Szegedi P. (szerk): Tudományfilozófia szöveggyűjtemény. Áron, 1999.

 • Karl Popper: A tudományos kutatás logikája. Európa, 1997.

 • Lakatos Imre: Tudományfilozófiai írások. Atlantisz, 1997.

 • Laki J. (szerk).: Tudományfilozófia . Osiris, 1998.

 • Paul Feyerabend: A módszer ellen. Atlantisz, 2002.

 • Thomas Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete. Osiris, 2000.

 
 
Online segédanyagok:
 
Az órákon vetített fóliák folyamatosan kerülnek feltöltésre.

Hirek, információk:
Az első ZH eredményei itt olvashatók. (Ha nem működik, ugyanez PDF-ben.)

Az első pót-ZH eredményei

A második zh eredményei

Pótlási lehetőségek:
* május 18, 14-16, BME K ép. 121
* május 19, 18-20, BME St ép. 220-221
* Június 9, 12-14, BME St ép. 220-221

Utolsó felfrissítés: 2009. május 18.
 

 

 `