Dolgozatkérdések A kopernikuszi fordulat című kurzushoz
 

A beadandó dolgozatokat szabad, önálló esszé formájában várom, melyeknek témáját az alább felsorolt kérdések valamelyike határozza meg. A kérdések remélhetőleg elég általánosak ahhoz, hogy viszonylag szabadon lehessen őket értelmezni, így kérem, hogy a dolgozaton mindenki tüntesse fel, hogy melyik kérdés kidolgozását választotta. A dolgozatra vagy egy adott témára “jelentkezni” nem kell, elég a dolgozatot minden figyelmeztetés nélkül leadni. Ha valakinek önálló kutatási ötlete van, amely a megadott kérdésektől eltér, akkor lehetőség van egy ilyen dolgozat megírására is, ám ekkor ezt legalább e-mailben meg kell beszélnünk – előzetes megbeszélés nélkül a megadott témákon kívüli dolgozatot nem fogadok el.

A dolgozat legfőbb tartalmi követelménye az önálló munka. Saját gondolatmeneteket és véleményeket várok, nem pedig a segédirodalmakban található adatok tényszerű felsorolását. Persze érdemes segédirodalmat használni (néhány ajánlott műért lásd a kurzusleírást), de ekkor minden esetben kérem pontosan feltüntetni, hogy miből dolgoztatok. Az internetes hivatkozások esetén is pontos Internet-címet kérek.

A dolgozat terjedelme kb. 5 oldal legyen (további részletek az ízléseteknek megfelelően), és gépelve vagy nyomtatva kérem. (Pusztán elektronikusan – lemezen vagy e-mailben – nem fogadom el.) Leadás a szobámban (6.60), vagy a tanszéki titkárságon (6.56). A leadási határidő június 28.

Jó munkát!

Kutrovátz GáborKérdések
 1. Mik voltak szerinted a főbb fordulópontok és lépések az antik és a modern kozmológia közti átmenetben, és miért azok?
 2. Milyen alapvető hasonlóságokat és különbségeket látsz az antik és a modern tudományos kozmológiák között?
 3. Az ókori tudomány mely gondolatait fogadták el, illetve vetették el a kora-újkori csillagászat és kozmológia egyes nagy úttörői?
 4. Vajon miért “késlekedett” a kopernikuszi fordulat a tudományos heliocentrizmus (napközéppontúság) görög felbukkanásához képest kb. 2000 évet?
 5. Mik az okai annak, hogy míg az i.e. 3. században nem terjedt el Apollóniosz heliocentrikus világképe, addig a 17. században Kopernikuszé igen?
 6. Hogyan függenek össze a csillagászati és a fizikai elképzelések az antik, illetve a kora-modern tudományban?
 7. Hogyan függenek össze a térről és a mozgásról alkotott elképzelések a csillagászattal és a kozmológiával az antik, illetve a kora-modern tudományban?
 8. Hogyan függenek össze a kozmológia csillagászati, illetve teológiai-antropológiai (esetleg morális) vonatkozásai az ókortól a modern tudomány születéséig?
 9. Milyen szerepet játszott az ég és a föld korai kettéválasztása a csillagászat és a kozmológia történetében?
 10. Milyen szerepet játszott a körmozgások elve a csillagászat és a kozmológia történetében?
 11. Milyen szerepet játszott a püthagóreus harmónia-eszmény a csillagászat és a kozmológia történetében?
 12. Vajon miért tartják a kopernikuszi fordulatot a modern tudomány döntő, talán legfontosabb előfeltételének, és szerinted ez mennyiben jogos feltételezés?