A földönkívüli élet fogalmának története

 

Kurzuskód: csssfkveftg17em

Javasolt időpont: hétfő 16:00-17:30

Helyszín: É 6.75

Oktató: Kutrovátz Gábor

 

Témaleírás: A kurzus körüljárja, hogy az európai tudomány történetében mit gondoltak egyes tudósok a földönkívüli élet lehetőségéről a görög-római ókortól a 18. század végéig. Elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy miként függött össze ez a problémakör a csillagászati, kozmológiai, filozófiai és (részben) teológiai elképzelésekkel. A félév során olyan szerzők nézeteire koncentrálunk, akiknek (a vizsgált témától általában független) munkássága tudománytörténeti szempontból jelentős, vagyis nem (vagy csak érintőlegesen) foglalkozunk a téma megjelenésével népszerű irodalmi szövegekben és a populáris kultúrában. A kurzus szintén nem érinti pl. a 20. század második felének tudományos igényű vizsgálatait (pl. SETI).

Kurzusforma: A kurzus alapvetően olvasószeminárium, ahol a hallgatók által bemutatott szövegekről beszélgetünk. Minden órai alkalom egy-egy szövegről fog szólni, melyet (a hallgatói létszám függvényében) egy vagy két hallgató ismertet, majd ezt követően átbeszéljük a fontosabb tanulságokat és a felmerülő kérdéseket. A kurzus formájából adódóan az órai részvétel erősen ajánlott.

Ajánlás: A kurzus bármilyen szakos és évfolyamos hallgatók számára ajánlott, akik érdeklődnek a tudománytörténet (és azon belül is elsősorban a csillagászat története) iránt, szeretik az interaktív (azaz nem előadás-jellegű), közös munkát igénylő órákat, és nem riadnak vissza régi szövegek olvasásától. A kurzus során előnyt jelent (de nem megkövetelt) az angol nyelven történő olvasás készsége.

Teljesítés: A jegyek a választott szöveg(ek) kb. félórás bemutatásán és az órai részvételen alapulnak.

 

Tervezett szövegek:

A szövegek elérhetősége: http://kutrov.web.elte.hu/courses/ETL/

·         Atomista preszókratikus töredékek: Kirk-Raven-Schofield: A preszókratikus filozófusok (Atlantisz, 2002), 555, 563, 565. töredék (584, 589-590. o.)
Epikurosz levele Hérodotoszhoz (részlet)

Lucretius: A természetről (Kossuth, 1997), 2. könyv 1019-1100 (72-74. o.)
Arisztotelész: Az égbolt (Akadémiai, 2009), I/8-9. fejezet (33-42. o.)

·         Plutarch: On the face in the Moon. Warren and Son, 1911. (17-48. o)

·         Giordano Bruno: A végtelenről, a világegyetemről és a világokról (Kriterion, 1990), Harmadik párbeszéd (128-164. o.)

·         Johannes Kepler: Az álom (In Ágoston Hugó (szerk.): Piknik a senkiföldjén. Kriterion, 1985. 5-21. o.)

·         Johannes Kepler. Kepler’s Conversation with Galileo’s Sidereal Messenger, részletek (In Crowe: The Extraterrestrial Life Debate, Antiquity to 1915. University of Notre Dame Press, 2008. 55-64. o.)

·         Bernard le Bovier de Fontenelle: Beszélgetések a világok sokaságáról (Helikon, 2005), 2-3. este (37-75. o.)

·         Bernard le Bovier de Fontenelle: Beszélgetések a világok sokaságáról (Helikon, 2005), 4-5. este (77-114. o.)

·         Christiaan Huygens: Cosmotheoros, I. könyv. Online: https://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/huygens/huygens_ct_en.htm

·         Christiaan Huygens: Cosmotheoros, II. könyv. Online: https://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/huygens/huygens_ct_en.htm

·         Immanuel Kant: Universal natural history and theory of the heavens, 3. könyv (In Kant: Natural Science. Cambridge UP, 2012. 295-308. o.)

·         Johann Heinrich Lambert: The System of the World (Vennor and Hood, 1800), 3-4-fejezet (11-23. o.) + részletek (34, 57-60. o.)

·         William Herschel: “Is the Moon habitable?” (Letter to Maskelyne) In The Scientific Papers of Sir William Herschel, Vol. I (The Royal Society, 1912. xc-xci. o.)
William Herschel: “On the Nature and Construction of the Sun and fixed Stars” – részlet. In The Scientific Papers of Sir William Herschel, Vol. I (The Royal Society, 1912. 477-484. o.)
William Herschel jegyzetei a Holdról. In Clifford J. Cunningham (ed.): The Scientific Legacy of William Herschel (Springer, 2018. 244-246. o.)

 

Összefoglaló segédirodalom:

·         Steven J Dick: Plurality of Worlds. Origins of the Extraterrestrial Life Debate from Democritus to Kant. Cambridge University Press, 1982.

·         Michael J. Crowe: The Extraterrestrial Life Debate, 1750-1900. Cambridge University Press, 1986.

·         Michael J. Crowe (ed.): The Extraterrestrial Life Debate, Antiquity to 1915. A Source Book. University of Notre Dame Press, 2008.

·         Galántai Zoltán: Marscsatornák, idegen világok, angyalok, földönkívüliek. Pesti szalon, 1996. Online: http://mek.oszk.hu/03600/03638/