Oktaeder logo Kötelezõ társadalomtudományi tárgyak ELTE


 
Érvelések elmélete
Ajánlott szakok: nincs kikötés
Kód:
Heti óraszám: 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Elõadók: Kutrovátz Gábor, tanársegéd
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Zemplén Gábor , meghívott elõadó
Elõismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 

Érvelések elmélete
Heti 2 órás kurzus, amely TUDOMÁNYFILOZÓFIA elõadásként vehetõ fel.

 Elõadók:
Kutrovátz Gábor
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék,
Zemplén Gábor, meghívott elôadó

 

.
HELYE: 1.71 terem IDEJE: szerda 18.30-20.00
 
Ajánlás:
Minden kedves érdeklõdõ számára.

Elõismeretek:
Elõismeret az órák hallgatásához és megértéséhez nem szükséges.

Számonkérés:
A jegy a következô megpróbáltatások alapján születik meg:

 • ZH: A szorgalmi időszak utolsó vagy a vizsgaidőszak első hetében (később pontosítunk)
 • Beadandó feladat: önálló gyűjtés később meghatározott fajtájú érvelési hibákból (sajtóból, médiából, tudományos vagy filozófiai szövegekből...).

 • Mindkét feladatot 50% fölött kell teljesíteni az érdemjegyre vágyóknak..
   
  Tematika:
  A félév során megpróbálunk áttekintést nyújtani arról, hogy a különbözô kommunikációs helyzetekben felbukkanó érvelések milyen jellegzetes eszközöket használnak a megyôzés érdekében, és annak feltérképezésén fogunk fáradozni, hogy ezen eszközök közül melyek tekinthetôk megengedettnek és melyek nem. A cél eléréséhez felvázoljuk az érvelési hibáknak egy - ha nem is teljes igényû - osztályozását, és külön fogjuk tárgyalni mind a formális, mind az informális hibákat, melyeket lehetôség szerint filozófiai, tudományos, politikai és hétköznapi szövegek elemzésével kívánunk illusztrálni.A formális hibák felmutatásának érdekében szükségünk lesz formális logikai ismeretek elsajátítására is. Nagyban számítunk a hallgatók aktív közremûködésére.

  Irodalom:
 • Zentai I.: A meggyôzés útjai (Typotex, 1998)
 • Zentai I.: A meggyôzés csapdái (Typotex, 1999)
 • Ruzsa I.- Máté A.: Bevezetés a modern logikába (Osiris, 1997)
 • Kneale, W. - Kneale, M.: A logika fejlõdése (Gondolat, 1987)
 • Smullyan, R.: Mi a címe ennek a könyvnek? (Typotex, több kiadás) 
 • Smullyan, R.: A hölgy vagy a tigris (Typotex, több kiadás) 
 • Mérô L.: Mindenki másképp egyforma (Tericum, 1996)
 • Aronson, E.- Pratkanis, A.R.: A rábeszélôgép (AB OVO, 1992)
 • Arisztotelész: Rétorika (Telosz, 1999)
 • Arisztotelész: Topika - részletek: http://hps.elte.hu/~kutrovatz/Topika.html
 • Arisztotelész: Szofisztikus cáfolatok - részletek: http://hps.elte.hu/~kutrovatz/Szofcaf.html
 • A szofista filozófia. Szöveggyûjtemény (Atlantisz, 1993)
 • Carroll, L.: Mit mondott a teknõs Akhillésznek? - http://hps.elte.hu/~kutrovatz/Carroll.html

 • Hirek, információk:
  • A ZH-k eredménye itt olvasható!!!
   A pót ZH időpontja és helyszíne: január 30. 10.00, az óra helyszínén
   Figyelem: a korábbiakban ellentétben pót ZH-t csak annak kell írnia, akinek a ZH-eredmény és a beadandó átlaga nem éri el az 50%-ot!
   A jegyek beiratásának lehetséges időpontjai:
   szerdánként (jan. 7, 14, 21, 28, feb. 4) 10 és 16 óra között.
   Jegybeiratás esetén az adott napi vizsgára kell jelentkezni az ETR-en!!!
  • Felkerült néhány, a ZH-ra való felkészülést segítő anyag:
  Az érvelések értékelésének szempontjairól

  Az induktív érvelések rövid leírása

  Grice maximái, implikatúrák

  Érvelési hibák felsorolása (ismertetés nélkül)

  Egy jegyzet, amelynek néhány fejezete érveléselmélettel foglalkozik  Utolsó felfrissítés: 2003. december 22.