Oktaeder logo Kötelezõ társadalomtudományi tárgyak ELTE


 
A tudomány határai
Ajánlott Szakok: bármely szakosok számára ajánlott
Kód: xxxn9812
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: kötelezően választható tárgy (nem BSc)
szabadon választható kredit (BSc)
Elõadó Kutrovátz Gábor, Láng Benedek, Zemplén Gábor
Elõismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 

A tudomány határai (xxxn9812)
Heti 2 órás elõadás, amely TUDOMÁNYFILOZÓFIA elõadásként vehetõ fel.

 Elõadók:
Kutrovátz Gábor
Láng Benedek
Zemplén Gábor

 

HELYE: ÉT -1.62 IDEJE: szerda, 16.00-17.30
 
Ajánlás:
Minden érdeklõdõ számára.

Elõismeretek:
Nem szükséges.

Számonkérés:
Zárthelyi dolgozat a félév végén.

Tematika:
Óraterv (némely téma több órára is kiterjedhet): 

1. Bevezetés. A tudományok és áltudományok problémája mindennapjainkban. A kurzus célkitűzésének ismertetése, beszélgetés.
2. Elsődleges válaszlehetőségek a probléma megoldására, ezek nehézségei. A tudomány objektivitása, érdekmentessége és sikeressége.
3. Megoldási hagyományok 1.: a tudományfilozófia kísérletei a tudomány elválasztására az áltudománytól és az értelmetlenségtől.
4. Megoldási hagyományok 2.: a tudománytörténet-írás mint az utólagos elválasztás eszköze, a határok időbeli változása
5. Megoldási hagyományok 3.: határmeghúzási kísérletek a tudományokon belül, a két kultúra problémája, a tudomány egysége
6. Esettanulmányok 1.: csillagászat és asztrológia régen és ma. Visszatérés a tudományos módszer kérdéséhez
7. Esettanulmányok 2.: evolúcióelmélet és kreacionizmus. A vallás kérdése, a nyelvhasználat és az érvelési stílus problémája
8. Esettanulmányok 3.: parapszichológia, paratudományok. A tartalmi elválasztás problémája, határmeghúzási stratégiák.
9. A tudomány publikus megértése. Az oktatás és a média szerepe. Tudományos vagy társadalmi probléma az elhatárolódás?
10. Szakértői kultúrák szerepe a társadalomban. A tudomány szociológiai elkülönítése. Hitelesség, bizalom.


Irodalom:
Kutrovátz Gábor - Láng Benedek - Zemplén Gábor: A tudomány határai. Budapest: Typotex, 2008.
Kutrovátz Gábor - Láng Benedek - Zemplén Gábor (szerk.): "Tudományon innen és túl". Tematikus blokk a Replika c. folyóiratban 54-55. szám (2006), 119-205. o. (Lásd Kutrovátz-Láng-Zemplén, Vermeir, Shapin, Gieryn, Gregory-Miller cikkeit.)
 
Az órák fóliái:

1. A demarkáció-probléma a tudományfilozófiában
2. Tudományon túli témák a tudománytörténetírásban
3. A tudományszociológia és a demarkáció-probléma
4. Esettanulmány 1: Kreácionizmus és intelligens tervezés
5. Esettanulmány 2: Asztrológia
6. Esettanulmány 3: Parapszichológia
7. Esettanulmány 4: (Ál-)történelem
8. Esettanulmány 5: Akupunktúra
9. Határmunkálatok
10. Tudomány és nyilvánosság


Hirek, információk:
A három zh összesített, végső eredményei

A javítás céljából két további időpont is rendelkezésre áll: dec. 17, illetve jan. 7. Minkét napon az óra időpontjában és helyszínén lesz a zh. A jegy megszerzésére csak a zárthelyi dolgozat valamikori sikeres megírása nyújt lehetőséget.
A zh-kra nem kell jelentkezni. A meghirdetett vizsgaidőpontokra viszont jelentkezni kell, ez a feltétele a jegybeírásnak!!!

Utolsó felfrissítés: 2009. január 12