Csillagászattörténet olvasószeminárium

 

ELTE TTK, 2009. ősz

Oktató: Kutrovátz Gábor (kutrovatz@hps.elte.hu)
Tanszék: Tudománytörténet és tudományfilozófia tanszék

Kurzuskód: xxxn9820
Kapcsolódó képzés: bármilyen szakos hallgatók számára közismereti tárgy (szeminárium)
Kreditérték: 2
Előfeltétel: jó olvasási készség angol nyelven

Időpont: hétfő 14.00-15.30
Helyszín: DT 7-103

 

Kurzusleírás

2009 a csillagászat éve, emléket állítva annak, hogy 1609-ben Galileo Galilei megkezdte távcsöves csillagászati megfigyeléseit, melyek új fejezetet nyitottak a tudomány történetében. A kurzus Galilei csillagászati munkásságát és annak tudománytörténeti kontextusát állítja fókuszba.

Az órán szövegeket tárgyalunk. Minden alkalommal két szöveg kerül vizsgálatra: egy magyar nyelvű rövidebb, amelyet minden résztvevőnek el kell előzetesen olvasnia, illetve egy angol nyelvű hosszabb, amelyet az éppen soron következő hallgató ismertet. (Az angol szövegek olvasását az teszi szükségessé, hogy  a legtöbb vonatkozó szöveg nem áll rendelkezésre magyar nyelven.) Az angol szöveg magyar nyelvű ismertetését követi annak, valamint a mindenki által olvasott magyar szövegnek a megbeszélése.

 

A jegyszerzés feltételei

 

A tárgyalandó szövegek

(Ahol nincs megadva link, ott a szöveg nem elérhető online - minden ilyen szöveg elérhető lesz a kurzus hallgatói számára elektronikus formában.)

1.

 

Egyéni:

Közös:

Peter Machamer: Introduction to The Cambridge Companion to Galileo (Oxford University Press, 1998), 1-26. o.

Vekerdi László: Így él Galilei (Typotex, 1998) - "1. És mégis mozog a föld…"

2.

 

Egyéni:

Közös:

Aristotle: De Caelo, II/4-14 (A mű letölthető itt vagy itt.)

Arisztotelész: Metafizika, XII/8.

3.

 

Egyéni:

Közös:

Ptolemy: Almagest, I/1-10(?)

Eukleidész: Phainomena - "Előszó"

4.

 

Egyéni:

Közös:

Nicolaus Copernicus: De revolutionibus orbium coelestium, I/1-10

Nicole Oresme: Kommentár a De Caelo-hoz - részlet

5.

 

Egyéni:

Közös:

Galileo: The Sideral Messenger. In N.A. Finocchiaro (ed.): The Essential Galileo (Hackett Publishing Company, 2008), 45-84. o.

Így él Galilei - "6. Csillagos üzenet", "7. Vénusz Kopernikusz tanújaként"

6.

 

Egyéni:

Közös:

Galileo: "Reply to Cardinal Bellarmine" In The Essential Galileo, 146-167. o.

Így él Galilei - "9. A Nap állt meg vagy az egyház?"

7.

 

Egyéni:

Közös:

Galilao: The Assayer. In S. Drake: Discoveries and Opinions of Galileo (Doubleday & Co., 1957) , 231-280 - Selections

Így él Galilei - "10. Üstökösök, jezsuiták, hiúzok"

8.

 

Egyéni:

Közös:

Galileo: Dialogue on the Two Chief World Systems - Day I

Galilei: Párbeszédek (Európa, 1959), Első nap

9.

 

Egyéni:

Közös:

Galileo: Dialogue on the Two Chief World Systems - Day II

Galilei: Párbeszédek (Európa, 1959), Második nap

10.

 

Egyéni:

Közös:

Galileo: Dialogue on the Two Chief World Systems - Day III

Galilei: Párbeszédek (Európa, 1959), Harmadik nap

11.

 

Egyéni:

Közös:

Galileo: Dialogue on the Two Chief World Systems - Day IV

Galilei: Párbeszédek (Európa, 1959), Negyedik nap

+
12.
Egyéni:

Közös:

William Shea: "Galileo's Copernicanism: The science and the rhetoric" In The Cambridge Companion to Galileo, 211-243. o.

?

+
13.
Egyéni:

Közös:

Noel M. Swerdlow: "Galileo's discoveries with the telescope and their evidence for the Copernican theory" Id. mű 244-270. o.

?